Enaz PR1 Cao năng lượng -giảm Protein
Giá: 190000 VNĐ
Hãng sản xuất VIETFOOD
Bảo hành 3
Enaz Pro 1 cao năng lượng - giảm protein thích hợp cho người : Suy thận mãn chưa điều trị thay thế thận(chạy thận, thẩm phân) Cao huyết áp có biến chứng thận . Tiểu đường có biến chứng thận.