Album ảnh
Số lượt truy cập
Số người online    :  8
Tổng số truy cập   :  51550
Đào Tạo - Huấn Luyện
Đào Tạo - Huấn Luyện

 Đào Tạo - Huấn Luyện

 Chương Trình Huấn Luyện:

Huấn luyện những bài học căn bản phục tùng

Để chó biết nghe lời chủ.

Đi sát chân, ngồi, bắt tay, chào, nằm, bò, lăn, tiến, lùi, vượt chướng ngại vật.

 Huấn luyện nâng cao về chuyên môn:

1.    Không ăn thức ăn lạ.

2.    Tấn công đối tượng xâm nhập trái phép hoặc tấn công theo lệnh của chủ.

3.    Tấn công trộm – cướp để bảo vệ chủ - giữ nhà – trông chừng trẻ em.

4.    Chuyên canh giữ tiệm vàng, kho bạc, hỗ trợ áp tải vận chuyển tiền – hàng đặc biệt.

5.    Chuyên canh giữ, bảo vệ nông trường, nông trại, nương rẫy, đầm nuôi tôm, cá ……

6.    Dạy kích động phát triển bản năng, dạy chó hiền thành chó dữ. 

7.    Huấn luyện tìm kiếm đồ vật.

8.    Huấn luyện vượt chướng ngại vật cứu hộ trong tình trạng khẩn cấp .

 

 

 

 

ĐÀO TẠO EM ROTWEILER ĐI TẶNG HOA