Album ảnh
Số lượt truy cập
Số người online    :  11
Tổng số truy cập   :  87358
Nhận Đào Tạo Học Viên
NHẬN ĐÀO TẠO HỌC VIÊN TẠI VIỆN TÓC HAKONA

KHÓA HỌC TẠI SALON HAKONA


Khóa học cắt uốn tóc cơ bản: lý thuyết + thực hành (6 tháng) học phí :12 triệu

Khóa học cắt uốn tóc cơ bản _nâng cao: lý thuyết + thực hành (2 năm) học phí :30 triệu

Khóa tổng hợp thiết kế tổng lực: (5 năm) học phí 98 triệu.


CÁC KHÓA HỌC TẠI HỌC VIỆN HAKONA

 

Khóa  học cấp tóc dành cho thợ chính kỹ thuật(36 ngày) bao gồm 12 bài kinh điển tony&guy và 6 bài tổ hợp.

(học phí 10 người /khóa/ 6,8 triệu_ 5 người /khóa / 8,6 triệu)

khóa học cắt kinh điển _sáng tạo dành cho thợ chính thâm nên 3 năm trở lên (15 ngày)

(học phí 10 người /khóa/ 6,8 triệu_ 5 người /khóa /8,6 triệu)

khóa cắt uốn thiết kế_ chuyên gia uốn nóng (7 ngày) 

(học phí 4,8 triệu)

khóa màu học cơ bản nâng cao (7 ngày) 

(học phí 4,8 triệu)

khóa thiết kế hình tượng  tổng thể(7 ngày) 

(học phí 8,6 triệu)

khóa kinh doanh quản lý salon (7 ngày ) 

(học phí 8,6 triệu)