Album ảnh
Thăm dò ý kiến
Trên website
hoạt động
Số lượt truy cập
Số người online    :  21
Tổng số truy cập   :  36981
DỊCH VỤ THÁM TỬ VÀ THU THẬP CHỨNG CỨ
THÁM TỬ THU THẬP CHỨNG CỨ

  Tìm kiếm thu thập thông tin, chứng cứ là hoạt động nhân viên ngoại tuyến, nội tuyến trực tiếp quan sát sau đó ghi nhận và tổng hợp lại những hoạt động, những quan hệ, hình ảnh thu được là tài liệu để báo cáo cho khách hàng.

 
 
 
Chúng tôi sẽ tiến hành  thu thập thông tin qua nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn có thể kéo dài liên tục trong vài ngày, hoặc vài tuần tùy theo tình tiết phức tạp của vụ việc.