Album ảnh
Thăm dò ý kiến
Trên website
hoạt động
Số lượt truy cập
Số người online    :  23
Tổng số truy cập   :  36983
THÁM TỬ CHO NGƯỜI VIỆT KIỀU - NGOẠI KIỀU
1/- Là người nước ngoài muốn kết bạn với người Việt Nam mà họ chỉ quen nhau trên mạng, họ muốn xác minh tính trung thực của người đó.

  

2/- Người VN định cư hoạc sang làm ăn ở nước ngoài vì không có thời gian và điều kiện đi lại, muốn tìm hiểu về người thân ở  VN hoặc muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư, các vấn đề có liên quan hôn nhân, con cái, …
 
3/- Người nước ngoài muốn tìm hiểu thị trường VN, chưa từng làm việc hoặc chưa từng đến VN hay là đặt văn phòng có giao dịch tại VN muốn tìm hiểu về nhiều lĩnh vực khác trước khi quyết định một vấn đề nào đó để tránh rủi ro.