Album ảnh
Thăm dò ý kiến
Trên website
hoạt động
Số lượt truy cập
Số người online    :  19
Tổng số truy cập   :  36979
THÁM TỬ XÁC MINH NHÂN THÂN SỰ VIỆC
Dịch vụ thám tử

 1 /- XÁC MINH VỀ NHÂN THÂN CON NGƯỜI:

 
Là việc thu thập những thông tin xung quanh hay những căn cứ có liên quan đến con người đó để làm sáng tỏ những yêu cầu của khách hàng với mục đích làm thỏa mãn những nghi vấn của khách hàng về một con người mà đã diễn ra trong quá khứ hoặc đang tồn tại.
 
Công việc xác minh bao gồm: Tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, trình độ học vấn, chuyên môn, thu nhập, tình trạng sức khỏe, chỗ ở hiện nay, tình trạng bản thân ( còn độc thân hay đã có gia đình hoặc có người yêu chưa ), hoàn cảnh gia đình, hàng xóm… và những yếu tố liên quan khác cần xác minh giám định.
 
2/- XÁC MINH SỰ VIỆC:
 
Xác minh sự việc, hiện tượng nào đó mà có liên quan ảnh hưởng tới bạn là việc thu thập những thông tin xung quanh hay những căn cứ có liên quan đến sự việc đó để làm sáng tỏ với mục đích làm thỏa mãn những yêu cầu của khách hàng về một vấn đề nào đó diễn ra trong quá khứ hoặc tương lai.
Công việc xác minh sự việc bao gồm : Làm rõ tính khách quan, chủ quan có ảnh hưởng hay liên đới tới bản thân người tìm hiểu hoặc ngươi thân của người đó để đem lại lợi ích về tinh thần hoặc bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.