Album ảnh
Số lượt truy cập
Số người online    :  11
Tổng số truy cập   :  42037
Thiết Bị Andon
Các Thiết Bị Andon.

THIẾT BỊ CHÍNH TRONG HỆ THỐNG ANDON

 

BỘ ĐIỀU KHIỄN TRUNG TÂM 

BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM CỦA HỆ THỐNG ANDON 

 - Đây là thiết bị nhận cả các tín hiệu đầu cuối (RTU-S03) Thông qua Thiết bị điều khiển tập trung (Line Controller) về server

 - Quản lý tối đa được 06 thiết bị Điều khiển tập trung (Line controller), và quản lý được 288 máy đầu cuối (RTU-s03)

 

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TẬP TRUNG ANDON (Line controller)

  - Thu thập sự kiện từ thiết bị đầu cuối (RTU-S03), tối đa được 48 máy con 

 - Chuyển sự kiện từ thiết bị đầu cuối lên hộp đèn (Light Box)  

 - Chuyển sự kiện lên hệ thống điều khiển âm thanh (Audio controller) 

 - Gửi các thông số sự kiện từ thiết bị đầu cuối lên thiết bị điều khiển trung tâm (Andon Controller) để lưu dữ liệu vào server

 

 

 

 

BỘ ĐIỀU KHIỂN HIỂN THỊ CHÍNH (DISPLAY CONTROLLER)

Đây là Module dùng để hiển thị sự kiện & Vùng (zone) từ máy đầu cuối đưa lên

 - Nhận tín hiệu sự kiện từ thiết bị điều khiển tập trung (Line controller) thông qua cổng RS-485

 - Hiển thị được 06 sự kiện khác nhau từ máy đầu cuối gửi về, tương ứng với 06 Port Ouput

 - Hiển thị được 03 vùng khác nhau, tương ứng với 03 Port Ouput (5A/220VAC, 10A/12VDC) 

 

BỘ ĐIỀU KHIỂN HIỂN THỊ VỊ TRÍ (ID CONTROLLER) 

 - Đây là Module dùng để hiển thị vị trí từ máy đầu cuối, lên hộp đèn hiển thị

- Thiết bị được thiết kế theo dạng Module, mỗi Module được điều khiển 08 port Output, tương đương với 08 vị trí, nếu cần hiển thị nhiều hơn 08 vị trí thì chỉ việc ghép chúng lại với nhau

 

THIẾT BỊ KHUẾCH ĐẠI ÂM THANH ANDON  

 

   - Nhận tín hiệu audio từ bộ điều khiển âm thanh andon đề khuếch đại âm thanh ra loa

      - Hoạt động 03 kênh độc lập tương ứng với 03 sự kiện của andon, có volume để chỉnh âm lượng cho từng kênh

 

 

    THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI (Model: RTU-S03)

  - Cho phép nhận được 3 sự kiện cùng lúc trên 3 port input thường sử dụng công tắc nhấn 3 nút hay công tắc giật, cũng có thể gắn qua thiết bị cảm biến chuyên dụng để nhận tín hiệu báo lỗi

  -Có chức năng điều khiển đèn bàn phím khi có sự tích cực từ ngoài

  - Kích hoạt được 3 bóng đèn (03 OUTPUT), có thể tùy chọn 220VAC Hoặc 12VDC (3 Tower Light) tương đương với 3 sự kiện

   - Gửi dữ liệu dự kiện (Event Data) về bộ điều khiển tập trung (Line Controller) trên đường truyền chuẩn RS-S485

 

               THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI RTU- WIFI (Model: RTU –W04)

- Thiết bị được trang bị modem wifi tích hợp vào trong, để gửi tín hiệu sự kiện về server (Không cần nối dây), đây cũng là ưu điểm vược trội so với model có dây (RTU-S03)

- Cho phép nhận được 3 sự kiện cùng lúc trên 3 port input thường sử dụng công tắc nhấn 3 nút hay công tắc giật, cũng có thể gắn qua thiết bị cảm biến chuyên dụng để nhận tín hiệu báo lỗi

- Có chức năng điều khiển đèn bàn phím khi có sự tích cực từ ngoài

- Kích hoạt được 3 bóng đèn (03 OUTPUT), có thể tùy chọn 220VAC Hoặc 12VDC (3 Tower Light) tương đương với 3 sự kiện

 

 

 

THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI RTU-WIFI (Model: RTU -W03)

 

- Thiết bị được trang bị modem wifi tích hợp vào trong, để gửi tín hiệu sự kiện về server (Không cần nối dây), đây cũng là ưu điểm vược trội so với model có dây (RTU-S03)

- Cho phép nhận được 3 sự kiện cùng lúc trên 3 port input thường sử dụng công tắc nhấn 3 nút hay công tắc giật, cũng có thể gắn qua thiết bị cảm biến chuyên dụng để nhận tín hiệu báo lỗi

 - Có chức năng điều khiển đèn bàn phím khi có sự tích cực từ ngoài

 - Kích hoạt được 3 bóng đèn (03 OUTPUT), có thể tùy chọn 220VAC Hoặc 12VDC (3 Tower Light) tương đương với 3 sự kiện

 

 

 __________________________________________________________________________

Chúng tôi chuyên thiết kế và sản xuất, lắp đặt  những thiết bị & hệ thống Andon, vì vậy chúng tôi có thể làm theo nhu cầu đặt thù của khác hàng trong lĩnh vực này. 
  
__________________________________________________________________________