Album ảnh
Số lượt truy cập
Số người online    :  6
Tổng số truy cập   :  45517
Hệ Thống Dây Chuyền Sản Xuất
Hệ Thống Dây Chuyền Sản Xuất trong Công Nghiệp.

 

  Mô Tả :

   Đèn Andon cơ bản hiển thị 3 màu tượng trưng cho 3 sự cố gặp phải,Alarm được gắn bên trên khu vực làm việc và nút bấm được treo đến từng vị trí công nhân tác nghiệp. Alarm này có thể hoạt động độc lập hoặc kết nối với 1 hệ thống (hộp âm thanh , hộp thu thập dữ liệu , bảng hiển thi trung tâm...)

   Andon lights 3 color display, operating independently or connected to the center panel, audio box and the central data collection.